Изграждаме уеб сайтове и банери!

  • Банер – от 30-60€
  • Страница от 50-150€
  • Сайт от 450€

 

Видове сайтове:

  • Онлайн визитна картичка

Позволява на потребителите да получат кратка информация за компанията, нейните дейности и контакти. Съдържа няколко статични страници.

  • Корпоративен уебсайт.

Електронна презентация на компанията. Позволява на потребителите да получат всяка необходима за тях информация за компанията и нейният уебсайт. Може да съдържа каталози на услуги и стоки, начини на комуникация с компанията и нейните представители и други услуги.

  • Корпоративен уебсайт + онлайн магазин.

Не само ще предложите на потребителите информация за компанията, но също ще продавате продукти. Сайтът ви позволява да продавате продукти и услуги чрез интернет. Основната цел на онлайн магазина е продажба, доставка и получаване на пълен доклад.

  • Промо сайт.

Сайт с изображения и запомнящ се дизайн, който цели да привлече потребителите към определен продукт или услуга. Използва се за ефективна рекламна кампания.

 

Portfolio

 

Допълнителна информация можете да получите на нашият телефонен номер. +375 96244081