Εξοπλισμός

Standard Router (AR, AG, AGLR, Netis) 30€
Air Router HP 80€
Power Line 85€
Power Line Double 150€
Switch 5Port 15€
Switch 8Port 25€
NS Loco M2 65
NS Loco M5 65€
NS Double M2 90€
NS Double M5 100€
AirGrid M2 65€
AirGrid M5 75€
NanoBeam 25(400) M5 120€
Pipes 2m 15€
Pipes 3m 20€
Mikrotik with settings 90€-120€
Extra 1hr for 1 technician 10€
 Netis 300Mbps Wireless N Hight Power Router  Model No: WF2533 90€

 

Δεν υπόκεινται σε 19% ΦΠΑ