Εξοπλισμός

Standard Router (AR, AG, AGLR, Netis)30€
Air Router HP80€
Power Line85€
Power Line Double150€
Switch 5Port15€
Switch 8Port25€
NS Loco M265
NS Loco M565€
NS Double M290€
NS Double M5100€
AirGrid M265€
AirGrid M575€
NanoBeam 25(400) M5120€
Pipes 2m15€
Pipes 3m20€
Mikrotik with settings90€-120€
Extra 1hr for 1 technician10€
 Netis 300Mbps Wireless N Hight Power Router  Model No: WF253390€

 

Δεν υπόκεινται σε 19% ΦΠΑ