Τεχνική επίσκεψη στον πελάτη κατόπιν κλήσης – EUR 50.00 (Δωρεάν στη συλλογή εξοπλισμού)


Εξαιρετική εργασία του τεχνικού κατόπιν αιτήματος του πελάτη – EUR 50.00/ώρα


“Ταχυμεταφορά χρημάτων" – η πληρωμή πρέπει να γίνει για 2 (δύο) μήνες υπηρεσίας.