ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ

HOME INTERNET 5/5
15/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 5 Mb/s
 • DOWN-Link 5 Mb/s
 • Τέλος σύνδεσης – 100€
HOME INTERNET 10/10
25/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 10 Mb/s
 • DOWN-Link 10 Mb/s
 • Τέλος σύνδεσης – 100€
Best Seller
HOME INTERNET 15/15
35/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 15 Mb/s
 • DOWN-Link 15 Mb/s
 • Τέλος σύνδεσης – 100€
HOME INTERNET 30/30
60/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 30 Mb/s
 • DOWN-Link 30 Mb/s
 • Τέλος σύνδεσης – 100€
HOME INTERNET 50/50
99/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 50 Mb/s
 • DOWN-Link 50 Mb/s
 • Τέλος σύνδεσης – 100€
HOME INTERNET 70/70
120/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 70 Mb/s
 • DOWN-Link 70 Mb/s
 • Τέλος σύνδεσης – 100€
HOME INTERNET 100/100
150/μήνας
 • Συμμετρικό κανάλι
 • UP-Link 100 Mb/s
 • DOWN-Link 100 Mb/s
 • Τέλος σύνδεσης – κατόπιν αιτήματος
Όλες οι παρακάτω τιμές είναι ανά μήνα χρήσης. Το τέλος εγκατάστασης ισχύει για κάθε πακέτο. Το ποσό αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την τοποθεσία των γραφείων σας και την πολυπλοκότητα της υποδομής σας. Η διάρκεια σύνδεσης είναι έως 10 εργάσιμες ημέρες. Με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ INTERNET

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μια καινοτόμο προσέγγιση στην κατασκευή του δικτύου, καθώς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό. Προσφέρουμε πολλές επιλογές συνδεσιμότητας, ανάλογα με την κάλυψη της ζώνης. Στην παρουσία μιας σταθερής περιοχής, είμαστε οι πρώτοι στην Κύπρο που προσφέρουν είτε άμεση οπτική ίνα είτε σύνδεση με το δίκτυο Gbt Ethernet. Τα κύρια πλεονεκτήματα μας:

 • Ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet με ταχύτητες από 3Mbps έως 70Mbps
 • Συμμετρικό κανάλι επικοινωνίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας
 • Μόνιμη σύνδεση στο Internet χωρίς να πληρώνετε για χρόνο και κίνηση
 • Δεν χρειάζεστε μια τηλεφωνική γραμμή
 • Άλλες χρήσιμες υπηρεσίες
 • Ένα πλήρως εξοπλισμένο προσωπικό γραφείο
 • Υποστήριξη στα ελληνικά