Αγαπητοί χρήστες!

Λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε αλλάξει τις μεθόδους πληρωμής. Τώρα όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω προσωπικού λογαριασμού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση, επικοινωνήστε με το γραφείο.

Πληρωμή με μεταφορά μέσω της Τράπεζας Κύπρου:

IBAN: CY23 0020 0195 0000 3570 2472 4536
Name: SUPERDACH LIMITED
BIC: BCYPCY2N
Bank name: Bank of Cyprus Public Company LTD