Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες και διαφημιστικά πλαίσια (banners)!

 • Διαφημιστικά πλαίσια (banners) – από 30-60€
 • Σελίδα από 50 — 150€
 • Ιστότοπος (website) από 450€

 

Είδη Ιστοσελίδων (websites):

 • Διαδικτυακή Επαγγελματική Κάρτα

  Επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν σύντομες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας και τις  δραστηριότητες της, καθώς και τρόπους επικοινωνίας. Εμπεριέχει αρκετές στατικές σελίδες.

 • Εταιρική Ιστοσελίδα.

  Ηλεκτρονική εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο Διαδίκτυο. Επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εταιρεία σας. Μπορεί να περιέχει καταλόγους των προϊόντων και υπηρεσιών, τρόπους επικοινωνίας με τους εκπροσώπους της εταιρείας και άλλες λειτουργίες.

 • Εταιρική Ιστοσελίδα + Διαδικτυακό Κατάστημα.

  Μπορεί να παρέχει στους χρήστες όχι μόνο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εταιρεία σας, αλλά και την δυνατότητα πώλησης προϊόντων. Ο κύριος σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι η πληροφόρηση.

 • Διαδικτυακό Κατάστημα.

  Το Διαδικτυακό Κατάστημα είναι μια βιτρίνα των προϊόντων σας. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις όμορφες πολύχρωμες εικόνες και περιγραφές των εμπορευμάτων. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να πωλείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας μέσω του Διαδικτύου. Ο κύριος σκοπός ενός διαδικτυακού καταστήματος είναι η πώληση, η παράδοση και η παραλαβή ενός πλήρους απολογισμού.

 • Ιστοσελίδα Προώθησης (Promo).

  Ιστοσελίδα με αξιοσημείωτο σχεδιασμό με σκοπό την προώθηση της εικόνας της εταιρείας, η οποία έχει ως στόχο να προσελκύσει τους χρήστες σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Χρησιμοποιείται ως μία αποτελεσματική διαφημιστική καμπάνια

 

Portfolio