Τεχνική επίσκεψη στον πελάτη κατόπιν κλήσης – EUR 50.00 (Δωρεάν στη συλλογή εξοπλισμού)


Εξαιρετική εργασία του τεχνικού κατόπιν αιτήματος του πελάτη – EUR 50.00/ώρα