ethernet

חיבור אינטרנט

חברת DragonNet מספקת חיבור לאינטרנט בבית. המחיר כולל התקנת האנטנה שלנו על גג ביתך, חיווט כבלים והתקנת נתב Wi-Fi (15 EUR). יתר על כן, ביום חיבורך תשלם עבור החודש הראשון לשירותינו בהתאם לתעריף הנבחר. בנוסף, תצטרך לשלם פיקדון אשר יוחזר לך במידה ותדחה את שירותינו. פרק הזמן המינימלי לאספקת שירותינו הינו חודשיים. אנו מבטיחים לך את המהירות הגבוהה ביותר במקרה של כבל בחיבור ישיר (LAN). בשימוש באינטרנט אלחוטי תרד המהירות בהתאם למכשיר שבו תשתמש ו/או המרחק מהנתב. ביכולתך להגיש את טופס הבקשה לחיבור האינטרנט בבית «DragonNet» במספר דרכים שונות:

 

 

 

 

מידע לפני החיבור

סקירה:

map

AGREEMENT

התעריפים שלנו:

עד 3 מגה בייט/ 3 מגה בייט15 יורו לחודש
עד 9 מגה בייט/ 9 מגה בייט
25 יורו לחודש
עד 12 מגה בייט/ 12 מגה בייט35 יורו לחודש
**מחיר חיבור החל מ25**

(** התשלום הנוסף מיועד למקרה של חיווט כבלים בצינורות או לחיווט כבלים נוסף)

קצב ההעברה עשוי להיות קצת איטי, בהתאם למרחק מהמשדר המרכזי שלנו.

אינטרנט ביתי מהיר..

 

עד 20 מגה בייט/ 20 מגה בייט 60 יורו לחודש
עד 30 מגה בייט/ 30 מגה בייט 90 יורו לחודש
עד 40 מגה בייט/ 40 מגה בייט 120 יורו לחודש
עד 60 מגה בייט/ 60 מגה בייט 175 יורו לחודש
מחיר חיבור החל מ החל מ-150 יורו

הערה: טווח ביצוע החיבור הינו תוך 10 ימי עסקים

תקופת החיבור הקצרה ביותר עבור פחות מחודשיים.

עד 12 מגה בייט/ 12 מגה בייט50 יורו לחודש
פיקדון50*
** מחיר חיבור החלהחל מ-50 יורו

(*המחיר האמור אינו כפוף ל19% מע”מ)

(** התשלום הנוסף מיועד למקרה של חיווט כבלים בצינורות או לחיווט כבלים נוסף)

מעבר דירה

מחיר העברה החל מ- 25 יורו*

שירותי העברה כוללים את פירוק הציוד ממקום המגורים הקודם והתקנת חיבור שלמה במקום המגורים החדש.

(**- התשלום הנוסף מיועד למקרה של חיווט כבלים בצינורות או לחיווט כבלים נוסף)

מידע נוסף אודות חיבור קווי עסקים ניתן למצוא על ידי מספר הטלפון +35795173843