Pirms pieslēguma


  1. Mūsu kompānijai jums jāsniedz jūsu pilnā adrese
  2. Kad tiks uzstrādītas mūsu ierīces, jums jānodrošina pieeja jumtam.
  3. Klients nes pilnu atbildību par mūsu ekipējumu

Mēs garantējam par mūsu piedāvāto ātrumu caur kabeli LAN. Ātrums var samazināties ja jūs izmantojat Wi-Fi. Izmantojot Wi-Fi interneta ārtums var samazināties atšķirībā no lieslēgto ierīču daudzuma un no attālinātības no rūtera.

Uzņēmums DragonNet piedāvā mājas interneta pieslēgumu.

Pieslēguma summā iekļauts: mūsu antenas uzstādīšana uz jumta, kabeļa fiksēšana un rūtera uzstādīšana Wi-Fi signālam. Pieslēguma dienā jūs apmaksājat par mūsu pakalpojumiem, tekošā mēneša atlikušās dienas,.

Minimālais pieslēguma termiņš-2 mēneši.

Noteikumi un nosacījumi


Mūsu piedāvāto pakalpojumu nosacījumi

Svarīgi! Dēļ elektrības zudumiem, ir iespējami interneta zudumi.

Aizliegts:patstāvīgi pārnest, bojāt vai izmantot kādiem citiem nolūkiem mūsu ierīces.

Adījumā ja mūsu antēna ir pazudusi vai sabojājusies, antēnas summa (40 eiro) tiek kompensēta no jūsu depozīta.

 

Ja jums ir problēmas ar interneta savienojumu, jums obligāti jāsazinās ar mums, lai mēs uzreiz varam atrisināt radušos problēmu.

Atteikums vai pārbraukšana


Informācija pārbraukšanas gadījumā:

  • Pārbraukšanas gadījumā lūdzam jūs sniegt mums pilnu informāciju par jauno dzīves vietas adresi, pāris dienas iepriekš.
  • Mūsu tehniķis pats veiks visus nepieciešamos darbus.
  • Nekādā gadījumā nemēģinat patstāvīgi noņemt un pārvest mūsu ierīces.
  • Pirms pārbraukšanas jums jāsniedz mums jaunā adrese lai mēs varam pārbaudīt mūsu interneta esamību jaunajā adresē.

Atslēgšana:

  • Par atslēgšanu vajag informēt pāris dienas iepriekš.
  • Visiem pakalpojumiem jābūt apmaksātiem līdz atslēgšanas dienai.
  • Atslēgšanu var veikt tikai mūsu uzņēmuma darbinieks.

Nemaksāšanas gadījumā

Katru mēnesi pēc 10tā datuma, kompānijai DragonNet ir tiesības atslēgt internetu gadījumā ja tas nav apmaksāts. Lai atjaunotu interneta padevi, jums nāksies apmaksāt tekošo mēnesi  +3 eiro soda naudu

Mēs rekomendējam:

Jā jums nav iespēju apmaksāt par internetu līdz 10tajam datumam. Mēs rekomendējam sazināties ar mums, lai rastu kādu kompromisu.

Bloķēšana

Bloķēšana ir interneta apstādināšana uz nenoteiktu laiku. Minimālais termiņš uz kādu jūs varat apstādināt internetu ir 1 mēnesis. Šis pakalpojums ir bezmaksas.

Svarīgi. Interneta bloķēšana tiek veikta tikai pēc tam kad mēs esam saņēmuši pieteikumu no jums telefoniski, sms veidā vai caur  e-mail.

Tarifu maiņa

Par interneta ātruma samazināšanu tiek ņemta pakalpojuma vienreizējā maksa 10 eiro.

Interneta ātruma pāaugstināšana līdz 10m/bit ir bezmaksas.

Ja jūs vēlaties pāriet uz ātrgaitas internetu 16-50m/bit ir iespējami  papildus maksājumi saistīti ar ierīču maiņu uz jaudīgākām ierīcēm. Izmaksas;  50 eiro